logo školy

Projekt: Šablony SOU Uh. Brod 2017-2019

sou_uhersky_brodProjekty

Projekt č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/ 16_035/0006224 Šablony SOU Uh. Brod 2017-2019

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.

Projekt zahrnuje celkem 4 aktivity a to:

III/1.3      Školní psycholog – personální podpora SŠ

III/2.1 i    Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin – Osobnostně sociální rozvoj

III/2.5 g   Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 80 hodin – Kariérové vzdělávání

III/4.1      Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem

Realizace projektu: od  1. 9. 2017 do 31. 8. 2019

Kontakty

Projektový manažer

Ing. Alena Jeleníková                            jelenikova@sou-ub.cz