logo školy

Projekt: Šablony II SOU Uh. Brod 2019-2021

sou_uhersky_brodProjekty

Název projektu: Šablony II SOU Uh. Brod 2019-2021 Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0013748

Cíl projektu:  Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat:  osobnostně profesní rozvoj pedagogů, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT aj.

 

Klíčové aktivity projektu:

2.III/18 a – Využití ICT ve vzdělávání v SŠ – 64 hodin

Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti využívání nových výukových metod s využitím informačních a komunikačních technologií (ICT).

2.III/20 – Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem

Cílem aktivity je podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem prostřednictvím možnosti doučování.

2.III/22 – Projektový den mimo školu

Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektové výuky, která vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí žáků.

2.III/7d – Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin – osobnostně sociální rozvoj

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.

2.III/7g – Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin – kariérové vzdělávání

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.

2.III/7j – Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin – ICT

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.

2.III/9 – Vzájemná spolupráce pedagogů SŠ

Cílem je prohloubit spolupráci pedagogických pracovníků středních škol.

 

Kontakt

Koordinátor projetu: Ing. Alena Jeleníková

E-mail: jelenikova@sou-ub.cz

Telefon: 572 613 145