Dokumenty ke stažení

Další dokumenty


Formuláře ke stažení


Výroční zprávy


Ostatní


Uvedené předpisy jsou k fyzickému nahlédnutí přístupné na adrese:

Svat. Čecha 1110
688 01 Uherský Brod

v úředních hodinách:
Po–Pá 7:00 – 15:00 15.

Úhrady za poskytování informací Sazebník úhrad za poskytování informací:
- jednoduché informace jsou poskytovány zdarma
- opis vysvědčení Kč 100,--
- opis – výuční list, vysvědčení o MZ Kč 200,--
- potvrzení o studiu (pro důchod. účely) Kč 100,-- (včetně poštovného)
- vystavení nové žákovské knížky Kč 100,-- Kopírování
- A4 jednostranně Kč 1,50
- A4 oboustranně Kč 3,00
- A3 jednostranně Kč 2,50
- A3 oboustranně Kč 5,00