Logo školy

Výplata žáků

sou_uhersky_brodÚřední deska

Výplata žáků Výplata žáků (stipendia a produktivní práce za měsíc únor 2020) proběhne po ukončení vládního nařízení.

Logo školy

KORONAVIRUS – informace k 10. 3. 2020

sou_uhersky_brodÚřední deska

Vážení rodiče, zákonní zástupci a žáci, kvůli situaci s šířením onemocnění COVID-19 způsobené virem SARS-CoV-2 Bezpečnostní rada státu vydala mimořádné opatření prostřednictvím Ministerstva zdravotnictví ČR Č. j.: MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN: Zakazuje se s účinností ode dne 11. března 2020: osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., …

Logo školy

Žádosti o informace

sou_uhersky_brodÚřední deska

U každé žádosti o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, musí být jednoznačně zřejmé, že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona. Informace poskytovaná na základě žádosti se poskytuje ve formátech a jazycích podle obsahu žádosti o poskytnutí informace, nestanoví-li zákon jinak, a ve formátu nebo jazyce, ve kterých byla vytvořena. a) …