Školská rada

Při základních, středních a vyšších odborných školách se zřizuje školská rada. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.
 
 

Členové rady (období 2018 - 2020)

Eva Jurásková
předsedkyně ŠR
Soňa Makovcová
členka ŠR
MVDr. Stanislav Mišák
člen ŠR
Mgr. Miroslav Kašný
člen ŠR
Ing. Josef Jankových
člen ŠR
Danny Mahdalů
člen ŠR
Image