Školská rada

Při základních, středních a vyšších odborných školách se zřizuje školská rada. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.
 
 

Členové rady (období 2021 - 2024)

Ing. Trtková Lucie
zvolena za pedag.pracovníky
Bc. Valíčková Ivana
zvolena za pedag.pracovníky
Beránková Vladimíra
zvolena za zástupce nezl.žáků a zlet.žáky
Vaškových Hana
zvolena za zástupce nezl.žáků a zlet.žáky
MVDr. Mišák Stanislav
jmenován Radou ZK
Ing. Vysloužil Marek
jmenován Radou ZK