Úřední deska

Výplata žáků

Výplata žáků Výplata žáků (stipendia a produktivní práce za měsíc únor 2020) proběhne po ukončení vládního nařízení.

KORONAVIRUS – informace k 10. 3. 2020

Vážení rodiče, zákonní zástupci a žáci, kvůli situaci s šířením onemocnění COVID-19 způsobené virem SARS-CoV-2 Bezpečnostní rada státu vydala mimořádné opatření prostřednictvím Ministerstva zdravotnictví ČR Č. j.: MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN: Zakazuje se s účinností ode dne 11. března 2020: osobní přítomnost...

Žádosti o informace

U každé žádosti o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, musí být jednoznačně zřejmé, že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona. Informace poskytovaná na základě žádosti se poskytuje ve formátech a...

Povinné informace

Image

Název školy
Střední odborné učiliště Uherský Brod

Sídlo školy 
Svat. Čecha 1110
688 01 Uherský Brod

Kontaktní údaje
Tel.: +420 572 613 120 (Škola)
Tel.: +420 604 205 655 (Ředitel)
Tel.: +420 572 613 155 (Domov mládeže)
Tel.: +420 572 613 141 (Školní jídelna)
Tel.: +420 572 613 139 (Zástupce pro odborný výcvik)
Tel.: +420 572 613 129 (Zástupce pro teoretické vyučování)
e-mail: sou@sou-ub.cz

ID datové schránky: ekzxgfy

IČ: 00055107

DIČ: CZ00055107

REDIZO: 600015483

IZO

– IZO 000055107, Střední škola
– IZO 110017170, Domov mládeže
– IZO 110017188, Školní jídelna

Fax: 572 632 535

Bankovní účet: 124232268/0300

Právní forma školy:
Příspěvková organizace

Ředitel školy:
Ing. Jiří Polanský

Zřizovatel školy:
Zlínský kraj

Úřední hodiny:
Střední škola:  Po – Pá 7:00-12:00, 12:.30-15:00

Školní jídelna:  Po – Pá 11:00-14:00

Domov mládeže Po – Čt 6:00-22:00, Pá 6:00-14:00

Studijní oddělení Po 8:00-11:00, St 12:00-14:30, Pá 08:00-11:00