Ocenění z Radnice

Veronika Jančová PěchováNovinky

Dvacátý osmý březen se v České republice už tradičně slaví jako Den učitelů. V obřadní síni Panského domu v Uherském Brodě byla v tento den předána ocenění pedagogům z uherskobrodských mateřských, základních a středních škol a ZUŠ.

Ocenění v podobě skleněné plastiky s motivem J. A. Komenského, pamětní list a květiny převzala z rukou starostky PhDr. Miroslavy Polákové, Ph.D. a místostarostů Ivana Lásky a Ing. Ladislava Kryštofa také naše dlouholetá pedagožka Mgr. Marie Havránková.

Velmi si vážíme práce, kterou po léta vykonává v naší škole, a věříme, že ještě dlouho bude členkou našeho pedagogického sboru. Patří jí opravdový dík a uznání.