Farmáři na výstavě drobného zvířectva

Veronika Jančová PěchováNovinky

V rámci regionální spolupráce se Základní organizací Českého svazu chovatelů Uherský Brod se moje nová třída farmářů zúčastnila výstavy drobného zvířectva, která je tradičně pořádána poslední víkend v září.

V pátek 23. září 2022 se žáci aktivně zapojili do posuzování exteriéru králíků, drůbeže a holubů. Jejich úkolem bylo zapisovat hodnocení do oceňovacích lístků. Od posuzovatelů tak dostali velmi cenné informace o samotných zvířatech, vysvětlení genetických aspektů exteriérových vad a předností, a především odpovědi na své otázky! Předmětem jejich zájmu byla i celá široká škála vystavovaných zvířat. Obzvlášť morčátka šla z ruky do ruky a i z kapse do kapse 😊

Nezbývá než doplnit slova Učitele národů Jana Amose Komenského, že nejenom hrou se člověk učí.

Mgr. Alena Hrdá