Opravné závěrečné zkoušky

Petr NečasNovinky

Písemné závěrečné zkoušky proběhnou 20.9. od 8.00 v uč. A 206

Praktické pak 21. a 22. 9. od 7.00 na pracovištích OV.

Ústní zkoušky budou 23.9. od 12.15 hod, dle rozpisu jednotlivých oborů