Spolupráce s veterinární univerzitou Brno

Veronika Jančová PěchováNovinky

Spolupráce s VETERINÁRNÍ UNIVERZITOU BRNO
V pátek 10.11.2023 proběhla v prostorách školy zajímavá forma spolupráce naší školy s Veterinární univerzitou Brno.
Studenti se tak mohli seznámit s tématy, které se aktuálně řeší na vědecké půdě.
Měření případného stresu canisterapeutických psů pomocí termokamery zaujalo druhé, třetí i čtvrté ročníky oboru chovatelství. Zájemci si mohli přímo vyzkoušet práci s termokamerou u psů, na kterých studenti zkoušeli aplikovat umění obvazových technik.
Jako dobrý výsledek přednášky byl i velký zájem našich studentů o letáky a informace o samotném studiu, především o obory Ochrana zvířat a welfare, Zdraví živočichů a ochrana životního prostředí či Veterinární hygiena a ekologie.

Mgr. Alena Hrdá