Postřehy z adaptačních kurzů

Petr NečasNovinky

Přečtěte si osobní postřehy žáků školy na adaptační kurzy – adapťák