Postřehy z adaptačních kurzů

Petr Nečas Novinky

Přečtěte si osobní postřehy žáků školy na adaptační kurzy – adapťák