Exkurze studentů oboru Chovatelství na Veterinární univerzitě Brno

Veronika Jančová PěchováNovinky

Exkurze studentů oboru Chovatelství na Veterinární univerzitě Brno

Ve čtvrtek 14.3.2024 byla uskutečněna exkurze na Veterinární univerzitě v Brně.

Na svou alma mater nás vzala paní učitelka MVDr. Hana Ťoková a třídy 2CHO, 3CHO a 4CHO se zúčastnily programu na Fakultě veterinární hygieny a ekologie, který uvedla proděkanka pro vzdělávání paní

doc. MVDr. Radka Dobšíková, Ph.D. Poté, co nám představila všechny obory a možnosti studia a zodpověděla všechny dotazy, pokračoval program důkladnou prohlídkou laboratoří, patologického muzea, univerzitní knihovny a zajímavostí v rámci celého areálu univerzity.

Byla navázána velmi zajímavá spolupráce. Zároveň věříme, že tato akce pomůže naším studentům vytyčit své studijní cíle.

Zpracovala: Mgr. Alena Hrdá