Návrat žáků do školy 24.5.2021

Petr Nečas Novinky

V pondělí 24.5.2021 se vracejí všichni žáci do školy. V teoretické výuce bude probíhat vyučování podle stálého rozvrhu. Začátky výuky podle rozvrhu proběhnou v určených učebnách, krom oboru Chovatel, protože areál Vazová je mimo provoz. Tzn. nevozte si své psy k pobytu a sledujte nástěnku se změnami, či Bakaláře – Suplování. Při první vyučovací hodině žáků se bude provádět antigenní …

Přijímací zkoušky 2021

Petr Nečas Novinky

Účastníci přijímacích zkoušek na maturitní obory naší školy, mají povinnost předložit doklad o negativním testování na Covid 19. Doklad nesmí být starší 7 dnů. Testování povinně provádí škola, odkud se žák hlásí. Naše škola pro cizí uchazeče testování neprovádí. Plné znění tohoto opatření MŠMT naleznete na uvedeném odkazu: MO MZ_testování u přijímacích zkoušek_s platnosti od 26. dubna 2021_ze d._