Přijímací zkoušky 2021

Petr Nečas Novinky

Účastníci přijímacích zkoušek na maturitní obory naší školy, mají povinnost předložit doklad o negativním testování na Covid 19. Doklad nesmí být starší 7 dnů. Testování povinně provádí škola, odkud se žák hlásí. Naše škola pro cizí uchazeče testování neprovádí. Plné znění tohoto opatření MŠMT naleznete na uvedeném odkazu: MO MZ_testování u přijímacích zkoušek_s platnosti od 26. dubna 2021_ze d._

Pololetní vysvědčení

Petr Nečas Novinky

Pololetní vysvědčení se žákům 28.1.2021 ve škole předávat nebude. Výpisy vysvědčení dostanou žáci po opětovném nástupu do školy, nejdéle do tří dnů. Elektronický náhled na pololetní hodnocení bude od 28.1.2021 přístupný přes Bakaláře.

Návrat do školy v roce 2021

Petr Nečas Novinky

Od 4.1. se zahajuje distanční výuka žáků. Žáci se do školy vrátí nejdříve 11.1.2021 Distanční výuka je pro žáky povinná, očekávejte pokyny učitelů.

Připravujeme nový obor

Petr Nečas Novinky

Od 1. září 2021 pro Vás připravujeme nový obor – Zemědělec. Více se o něm dozvíte na tomto odkaze: Zemědělec

Návrat do školy

Petr Nečas Novinky

připomínám, že od pondělí 7.12. bude obnovena výuka v teorii všech ročníků. Pouze 4 třídy budou mít střídavou výuku. V týdnu 7. – 11.12. zůstanou doma na distanční výuce třídy 2. Chov a 1. NA v týdnu 14. – 18. 12. zůstanou doma na distanční výuce třídy 1. Chov a 3. Chov