Logo školy

KORONAVIRUS – informace k 10. 3. 2020

sou_uhersky_brodÚřední deska

Vážení rodiče, zákonní zástupci a žáci,

kvůli situaci s šířením onemocnění COVID-19 způsobené virem SARS-CoV-2 Bezpečnostní rada státu vydala mimořádné opatření prostřednictvím Ministerstva zdravotnictví ČR Č. j.: MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN:

Zakazuje se s účinností ode dne 11. března 2020:

osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Toto opatření zatím nemá časové ohraničení, čili je to do odvolání. Po tuto dobu budou mít žáci domácí vzdělávání.

Všechny další informace budeme umisťovat na webové stránky školy www.sou-ub.cz , kterým, prosím, věnujte v následujících dnech pozornost.

Děkuji za pochopení a za spolupráci.

Ing. Jiří Polanský

ředitel školy