Projekt: Šablony JAK SOU Uherský Brod

Radim BublíkProjekty

Projekt: CZ.02.02.XX/00/22_003/0001264

Název projektu: Šablony JAK SOU Uherský Brod

Projekt je zaměřen na kombinaci témat:  osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání, inovativní vzdělávání dětí/žáků.

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola/školské zařízení určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.

Cílem aktivity je osobnostní a sociální rozvoj žáků SŠ a jejich podpora v rozvoji znalostí a dovedností s využitím inovativních forem výuky a vzdělávání prostřednictvím netradičních vzdělávacích metod a strategií. Aktivita dále cílí na snižování předčasných odchodů ze vzdělávání.

Projekt zahrnuje celkem 2 aktivity a to:

1.III/8      Vzdělávání pracovníků SŠ

1.III/10    Inovativní vzdělávání dětí/žáků

Realizace projektu: od  1. 1. 2023 do 31. 12. 2025

Kontakty:

Koordinátor projektu:

Ing. Alena Jeleníková                            jelenikovaalena@sou-ub.cz