Student při praxi

Projekt: Kurzy rozšiřující a zkvalitňující výuku technických oborů a řemesel

sou_uhersky_brodProjekty

Projekt č. CZ.1.07/1.1.38/01.0016 Kurzy rozšiřující a zkvalitňující výuku technických oborů a řemesel

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

(Projekt č. CZ.1.07/1.1.38/01.0016)

Záměrem našeho projektu je zavedení 8 kurzů pro žáky 2. a 3. ročníků učebních oborů stavebních ( Malíř,Instalatér, Klempíř, Zedník, Podlahář, Tesař ), strojních ( Automechanik, Opravář zemědělských strojů ) a maturitního oboru Autotronik.

Jedná se o tyto kurzy:

 1. Novodobé trendy v malířských technikách – Dekorativní nátěry .
 2. Ekologický ohřev teplé vody s využitím solární energie – proškolení žáků v teorii získávání tepla ze slunce
 3. prostřednictvím solárních kolektorů pro ohřev teplé vody a případné přitápění v přechodném období.
 4. Pokrývač – základní poznatky z oboru.
 5. Suché systémy staveb – zaměřené na sádrokarton.
 6. Suché montované systémy podlah -systémy Cetris aj.
 7. Klempířské práce na střeše – zaměřené na lemování a oplechování komínů.
 8. Klimatizace.
 9.  Moderní trendy v automobilové, nákladní a zemědělské technice, motorové, komfortní, bezpečnostní a jiné systémy.

Tyto kurzy budou obsahovat teoretickou (33 hodin) i praktickou část (33 hodin) nad rámec řádného vyučování po celý školní rok. Speciálně pro ně budou připravena skripta a prezentace v tištěné i elektronické podobě. Ke stažení budou i na webových stránkách školy. V rámci přípravy na výuku těchto kurzů budou vyškoleni učitelé u odborných firem. Následně budou školit naše žáky a ve spolupráci s firmami, které se danou problematikou zabývají, žáci obdrží po absolvování a zdárném ověření znalostí těchto kurzů, osvědčení o absolvování.
Kurzy jsou určené pro žáky 2. a 3. ročníků technických oborů a řemesel s tím, že jeden rok absolvují jeden kurz a druhý rok druhý. Pro žáky druhých ročníků bude určen kurz Suché systémy staveb (pro obory Malíř, Podlahář, Instalatér, Zedník), Klempířské práce na střeše (pro obor Tesař) , Pokrývač (pro obor Klempíř). Současně pro třetí ročníky budou otevřeny kurzy Novodobé trendy v malířských technikách (pro obor Malíř), Suché montované systémy podlah (pro obory Podlahář a Zedník), Solární kolektory (pro obory Instalatér, Klempíř), Pokrývač (pro obor Tesař).
Kurzy Klimatizace pro 2. roč. (Automechanik, Opravář zemědělských strojů a Autotronik) a současně Moderní trendy v automobilové, nákladní a zemědělské technice, motorové, komfortní, bezpečnostní a jiné pro 3.roč.(Automechanik, Opravář zemědělských strojů a Autotronik).

 

Klíčové aktivity

1. Školení metodiků, lektorů a pedagogů

V této klíčové aktivitě dojde ke školení metodiků, lektorů a pedagogů, kteří se následně budou podílet na přípravě a realizaci kurzů.

Školení budou následující dle kurzů:

 1. Novodobé trendy v malířských technikách – Dekorativní nátěry.
 2. Vyškolí se 3 lidé na téma Dekorativních nátěrů pořádaných buď Cechem malířů a lakýrníků nebo přímo výrobci např. Oikos dle výběru .
 3. Ekologický ohřev teplé vody s využitím solární energie .
 4. Vyškolí se 3 lidé na téma Ekologický ohřev teplé vody, buď přímo u distributora solárních kolektorů nebo jsou školení pořádána v rámci regionu.
 5. Pokrývač – základní poznatky z oboru.
 6. Vyškolí se 3 lidé u firmy např.Tondach- školení 1. stupně. Cena za školení 1600Kč za osobu a den.
 7. Suché systémy staveb – zaměřené na sádrokarton.
 8. Vyškolí se 3 lidé např. u firmy Rigips. Školení zaměřené na montáž sádrokartonů.
 9. Suché montované systémy podlah -systémy Cetris aj.
 10. Vyškolí se 3 lidé u firmy Cetris. Školení je zaměřené na montáž cementotřískových desek.
 11. Klempířské práce na střeše – zaměřené na lemování a oplechování komínů.
 12. Jelikož jde o rozšíření oboru Tesař a my tento obor vyučujeme, vyškolíme 3 osoby u renomovaných firem o novinky v tomto oboru.
 13. Klimatizace.
 14. Vyškolí se 3 lidé u fy Bosch- Téma Klimatizace.
 15. Moderní trendy v automobilové, nákladní a zemědělské technice, motorové, komfortní, bezpečnostní a jiné systémy. Vyškolí se 3 lidé u fy Bosch- Téma vznětové systémy řízené.

2. Tvorba vzdělávacího obsahu (skript a prezentací pro výuku)

V rámci projektu budou zhotovena skripta a prezentace pro výuku v elektronické podobě. Tyto studijní materiály vzniknou pro potřebu kurzů 1-8.

Skripta budou obsahovat základní poznatky z vybraných témat, doplněná budou praktickými cvičeními.Skripta budou mít rozsah asi 20 stran. Skripta budou navíc obsahovat znalostní testy v počtu minimálně 15 otázek z každé hlavní kapitoly kurzu.

Prezentace budou sloužit jako příprava pro učitele k výuce.

Skripta budou doplněná o část věnovanou životnímu prostředí. Toto téma bude vztaženo k problematice daného kurzu.
Výuka bude koncipována tak, aby v co největší míře využívala výpočetní techniku.

3. Ověřování vytvořených materiálů, pilotní výuka kurzů v teoretickém a praktickém vyučování

Tato aktivita bude probíhat v teor. – 33 hodin i prakt. vyučování – 33 hodin, celkem 66 hodin. V teorii bude výuka probíhat po vyučování, vždy 2 hodiny v týdnu, kdy mají žáci školu.V praxi bude výuka probíhat v blocích. Nejspíš 4 hodiny měsíčně , jednou za měsíc, po vyučování. Technické vybavení se nakoupí před začátkem kurzů.

Rovněž tak materiál. Je také nutné připravit konstrukce pro výuku některých kurzů, např. část střechy, která bude sloužit jako pomůcka pro kurz Pokrývač, případně Suché systémy staveb – Sádrokarton. Do této části bude zapojena i cílová skupina, která si dané konstrukce musí sama zhotovit.Tato činnost proběhne v praktickém vyučování v měsíci září.

V rámci této klíčové aktivity proběhnou kurzy:

 1. Novodobé trendy v malířských technikách – Dekorativní nátěry.
 2. Ekologický ohřev teplé vody s využitím solární energie.
 3. Pokrývač .
 4. Suché systémy staveb – Sádrokarton.
 5. Suché montované systémy podlah – Cetris aj.
 6. Klempířské práce na střeše.
 7.  Klimatizace .
 8. Moderní trendy v automobilové, nákladní a zemědělské technice, motorové, komfortní, bezpečnostní a jiné
 9. systémy.

Do této klíčové aktivity bude zapojena cílová skupina – 150 žáků našich druhých a třetích ročníků technických oborů a řemesel.

Bude rovněž sloužit jako zpětná vazba pro metodiky. Během této aktivity se v praxi ověří reakce žáků. Rovněž v průběhu výuky se mohou odhalit nedostatky ve zpracovaných materiálech, které se následně upraví.

Zakončené budou tyto kurzy závěrečným ověřením nabytých znalostí a obdržením osvědčení o absolvování ve spolupráci s odbornými firmami.

Publicita

1. Osvědčení-certifikát

Žákům bude po absolvování kurzů uděleno osvědčení o absolvování, které bude označeno v souladu s manuálem vizuální identity. Bude na něm jasně sděleno, že se něm podílely prostředky Evropského sociálního fondu. ( Po dohodě s odbornými firmami, se kterými bude toto osvědčení vystaveno ).

2. Souhlas se zveřejním v seznamu příjemců

Souhlasíme se zveřejněním v seznamu příjemců podpory z ESF.

3. Viditelné umístění trvalé informační desky

V prostorách žadatele projektu umístíme informační desku ( nástěnku ), na které budeme veřejnost informovat o realizovaném projektu a jeho výstupech.

4. Propagační předměty

Při realizaci projektu vyrobíme reklamní materiály, které budeme distribuovat cílové skupině projektu a jiným zainteresovaným osobám.

5. Zvláštní tiskové a mediální zprávy

Projekt budeme propagovat v regionálním tisku a to následovně:
Formou článků budeme informovat širokou veřejnost o startu projektu s popisem vytyčených cílů. Během realizace projektu budeme veřejnost informovat o průběžných výsledcích našeho projektu, nejméně 1x za tři měsíce.

6. Oznámení na specifických internetových stránkách

Na internetových stránkách naší školy www.sou-ub.cz vyčleníme oddíl, kde budeme pravidelně informovat veřejnost o projektu a jeho etapách. Informace budou dodávány dle etapy, min. jednou měsíčně, příp. doplněné fotografiemi.

7. Oznámení ve všech vzdělávacích materiálech

Všechny vzdělávací materiály, které budou vytvořeny během realizace projektu, budou jasně označeny v souladu s manuálem vizuální identity. V materiálech bude jasně sděleno, že byly pořízeny z prostředků Evropského sociálního fondu. Zároveň budeme informovat veřejnost o filozofii ESF v oblasti podpory rozvoje lidských zdrojů.

 

Fotodokumentace