studenti v dílnách

Projekt Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku

sou_uhersky_brodProjekty

Projekt č. CZ.1.07/1.1.00/44.0010 Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

(č. projektu CZ.1.07/1.1.00/44.0010)

 

Projekt je zaměřen na rozvoj a zkvalitnění vzdělávání v přírodovědné a technické oblasti na středních a základních školách  ve Zlínském kraji a to spoluprací škol, metodickou podporou pedagogů i cílenými investicemi do technického vybavení a zařízení. Cílem je také zvýšení zájmu o studium těchto oborů a zvýšení manuální zručnosti žáků základních škol.

V rámci spolupráce SŠ a ZŠ budou realizovány volnočasové aktivity pro žáky ZŠ a SŠ, další spolupráce bude probíhat formou sdílení odborných učeben, laboratoří, dílen a středisek praktického vyučování pro účely pravidelné povinné výuky žáků ZŠ. Současně proběhne modernizace a technické dovybavení těchto prostor. Pedagogům zájmových oborů bude poskytnuta metodická podpora, přínosem pro ně i žáky budou znalosti a praktické zkušenosti získané při vzájemné spolupráci škol.

Příjemcem dotace je Zlínský kraj. Na projektu spolupracuje 16 středních škol – center přírodovědného a technického vzdělávání.

Doba realizace projektu je od 1.9.2013 do 30.6. 2015

 

Klíčové aktivity

V rámci partnerství realizujeme následující klíčové aktivity:

A1a – Vybavení pro laboratoře, odborné učebny, školní hospodářství a střediska praktického vyučování

A2a – Vybavení prostor pro výuku hmotným neinvestičním majetkem a spotřebním  materiálem pro přírodovědné a technické vzdělávání

A2b – Vzdělávání pedagogických pracovníků k obsluze strojů a zařízení

A2d – Volnočasové aktivity pro žáky SŠ zaměřené na přírodovědné a technické vzdělávání

B1a – Sdílení učeben, dílen ,laboratoří SŠ pro povinnou výuku ZŠ

B1b – Volnočasové aktivity pro žáky ZŠ zaměřené na přírodovědné a technické vzdělávání

A2j – Stavební úpravy školy

 

Publicita

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

(č. projektu CZ.1.07/1.1.00/44.0010)

  1. Všechny dokumenty projektu budou viditelně označeny logem spolu s informací o finanční spoluúčasti Evropské unie, o Evropském sociálním fondu a o Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
  2. Informace o projektu budou umístěny na webu školy a budou pravidelně aktualizovány.
  3. Zakoupíme propagační předměty s logem projektu, které budou sloužit k propagaci
  4. V místnostech, kde bude projekt realizován budou vystaveny vlaječky EU a ČR na dveře budou nalepeny informační nálepky projektu

Kontakty

Odborný garant

Ing. Jiří Polanský    polansky@sou-ub.cz

Projektový manažer 1

Ing. Alena Jeleníková  jelenikova@sou-ub.cz

Projektový manažer 2

Ing. Karla Řezníčková  reznickova@sou-ub.cz

Finanční manažer 1

Ing. Libor Šašinka     sasinka@sou-ub.cz

Finanční manažer 2

Ing. Jitka Ševčíková sevcikova@sou-ub.cz

Fotodokumentace

B1b – Volnočasové aktivity pro žáky ZŠ zaměřené na přírodovědné a technické vzdělávání

Od listopadu 2013 se na našich partnerských základních školách (ZŠ Strání, ZŠ Luhačovice, ZŠ Prakšice a ZŠ Uherský Brod, Mariánské nám.) začala uskutečňovat volnočasová aktivita neboli kroužek s názvem Technické práce. Vedoucí kroužků jsou učitelé jmenovaných škol, kteří se s žáky setkávají 1x za 14 dní v délce 90 minut. Naše škola jim poskytla stavebnice, model závodního auta a sady s nářadím, díky kterým se více seznámí se zpracováním kovu, dřeva a konstrukcí automobilu. Na každý kroužek je připraveno pro žáky malé občerstvení.

B1a – Sdílení učeben, dílen ,laboratoří SŠ pro povinnou výuku ZŠ

V časovém období únor až červen 2014 se žáci základních škol budou aktivně účastnit výuky v našich dílnách v rámci předmětů Pracovní činnosti nebo Technické práce.