logo školy

Výsledky 2. kola přijímacího řízení

Petr NečasNovinky

Registračni číslo Pořadí uchazeče Přijat Důvod_nepřijeti
Automechanik
532423 1 ANO
533763 2 NE Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
501326 3 NE Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
533801 4 NE Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
510076 5 NE Přijat na více prioritní školu
Potrav.práce
531441 1 ANO
Oprav. Práce
0
Pekař
534039 1 ANO
Malíř
424889 1 NE Přijat na více prioritní školu
Podlahář
482032 1 ANO
424889 2 ANO
Tesař
532423 1 NE Přijat na více prioritní školu
482032 2 NE Přijat na více prioritní školu
501326 3 ANO
Zedník
513175 1 NE Přijat na více prioritní školu
482032 2 NE Přijat na více prioritní školu
Podnikání – nástavba
458622 1 ANO
Zahradník
532874 1 NE Přijat na více prioritní školu
532263 2 ANO
534434 3 NE Přijat na více prioritní školu
424889 4 NE Přijat na více prioritní školu