Stavění májky

Petr NečasNovinky

Akce – Stavění máje

Dne 3.5.2023 v areálu naší školy na Vazové Studentská firma Psina třídy 2FRM uspořádala ve spolupráci s 1CHOV, 2ChOV, 3CHOV novou tradiční akci Stavění máje. Po celý den měli studenti na pilno. Jako první proběhla osvěta z historického hlediska o tradici stavění máje. Šikovná děvčata z firmy naučila své spolužáky z ostatních třid výrobu krepových růží. Následně si tyto růžičky spolu s pentlemi umístili na májku. Nemohl chybět ani nazdobený věnec. Dále studenti soutěživého ducha si mohli na travnaté ploše zahrát různé sportovní hry. Nechybělo od ostatních studentů velké fandění k vítězství. Za doprovodu zpěvu folklorních písniček se studentům profesionálně podařila vztyčit nazdobená májka. Následoval tanec se stuhami, které ozdobily kůl májky. Nechyběl ani oheň na kterém si opékali špekáčky. Nálada byla úžasná. Studenti dokázali, že se umí bavit, i v této náročné pocovidové době. Velký dík patří vedení školy, které nám umožnilo tuto akci uspořádat a taky učitelům a mistrům, kteří se do organizace akce s nadšením zapojili.