Stavba betléma

Veronika Jančová PěchováNovinky

Rok se s rokem sešel a opět tu máme advent. Je to doba radostného očekávání, rozjímání, odpuštění a smíření, a také lásky a dobročinnosti. Doba příprav na nejkrásnější svátky roku – VÁNOCE.
Také Střední odborné učiliště Uherský Brod se na těchto přípravách podílí a to stavbou nádherného betlému. Je to tradice již 18 let dlouhá, kdy pod rukama našich mistrů odborného výcviku a jejich žáků vyrůstá toto kouzelné dílko, které zdobí Masarykovo náměstí Uherského Brodu až do Tří králů.
Už jsme si my Broďané zvykli v tuto dobu přicházet k betlému, kde se chvilku zastavíme, bilancujeme a mnozí z nás rozjímají nad tím, co dělat, aby lidé byli k sobě slušní a přátelští a těšili se vzájemné úctě. Tady spolu se svými dětmi hledáme vánoční poezii a všemi smysly vnímáme půvabnou a magickou atmosféru blížících se Vánoc.