Přijímací zkoušky 2021

Petr NečasNovinky

Účastníci přijímacích zkoušek na maturitní obory naší školy, mají povinnost předložit doklad o negativním testování na Covid 19. Doklad nesmí být starší 7 dnů. Testování povinně provádí škola, odkud se žák hlásí. Naše škola pro cizí uchazeče testování neprovádí.

Plné znění tohoto opatření MŠMT naleznete na uvedeném odkazu:
MO MZ_testování u přijímacích zkoušek_s platnosti od 26. dubna 2021_ze d._