Návrat do školy v roce 2021

Petr NečasNovinky

Od 4.1. se zahajuje distanční výuka žáků. Žáci se do školy vrátí nejdříve 11.1.2021
Distanční výuka je pro žáky povinná, očekávejte pokyny učitelů.