Astronomická olympiáda

Veronika Jančová PěchováNovinky

Astronomická olympiáda na SOU

Konec listopadu je ve školách ve znamení pořádání astronomické olympiády. Nejinak tomu bylo i letos. I v naší škole v rámci výuky předmětu fyzika proběhlo školní kolo astronomické olympiády pod vedením pana učitele Mgr. Jaroslava Buráně. Nejlepšího výsledku v něm dosáhla žákyně 1. ročníku chovatelství Aneta Nečasová. Aneta jako vítězka školního kola postupuje do kola krajského. Blahopřejeme k úspěchu a budeme držet palce v krajském kole!

Mgr.Jan Dofek