Projekt: Šablony JAK SOU Uherský Brod

Radim BublíkProjekty

Projekt: CZ.02.02.XX/00/22_003/0001264 Název projektu: Šablony JAK SOU Uherský Brod Projekt je zaměřen na kombinaci témat:  osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání, inovativní vzdělávání dětí/žáků. Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola/školské zařízení určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování. Cílem aktivity je osobnostní a sociální rozvoj žáků SŠ a jejich podpora v rozvoji znalostí a …